Tidsskriftet Drift       

 
links |

kontakt

| Forside | artikeluddrag |

om Drift

| priser og bestilling |

alle udgivelser

Særtilbud
KLIK HER

 

ARTIKELINDEKS


Forfatter
 
Bach, J. Hyldgaard
Binderup, Flemming
 
Bjerre, Henrik Jøker
Bjerre/Porsgaard
Bjerg, Ole
Boiesen, Jon
Brousse, Marie-Helene
Delay, Jean-Christian

Dempsey, Frank
EnemarkKjeld
 
Franzén, Carin
 
 
Freud, Sigmund
 
Gault, J.-L

P.-G. Guéguen:

Gammelgaard, Jytte
Hylen, Pia
W. Jacobsen


Klotz, Jean-Pierre
 
 
Jacques Lacan

 
 
 
 
Laurent, Erik
 

 
Lauritsen, Laurits
 
Lysy-Stevens, Anne
Lausten, Carsten  

L. Madsen

J. Martin
Miller, J.-A 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedersen, Erik Schmidt
Pio, Frederik
Rasmussen, René
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rössing, Lilian Munk
Sauvagnat, Francois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soelberg, Jakob
Kjeld Soleim
Søltoft, Pia
Skriabine, Pierre
 
Svenson, Mats
Thambour, Tommy
 
 
 
 
 
 
 
L. Vander Vennet

Artikel
 
Bragt i nummer
Angst som signal NR. 1 2012 (side 79-101)
Jeg viklede hende op - den lacanianske psykoanalyses opfattelse af identitet og drift NR. 2 1999 (side71-84)
Partisanlæsning - et forsvar for Zizeks vilde analyse NR. 1-2 2007
Pengene hænger på træerne NR. 1 2010 (side 81-92)
Om narkomani - kapitalisme og den reelle nydelse NR. 1-2 2007
Lovens subjekt - eller Kants erektion NR. 1-2 2007
Hvad lider vi af NR. 1 2000 (side 26-31)
En behandlers genvordigheder - refleksioner efter magnetisørens 5. vinter  NR. 2 2000  (side 53-60)
Fetischens grænser NR. 2 2000 (side 7-17)
Den psykoanalytiske majeutik - en etik 
Den psykoanalytiske akt, 1. del
Den psykoanalytiske akt, 2. del
NR. 2 1999 (side 39-56)
NR. 1/2 2003 (side 69-94)
NR. 1 2004 (side 77-94)
Reflektioner over begrebet gentagelsen hos Kierkegaard og Lacan
Kælighedens tvetydighed og den kvindelige position
NR. 1/2 2001(side 93-102)
NR. 1 2010   (side 49-64)
Mascochismens økonomiske problem
Hæmning, Symptom og angst
Hæmning, symptom og angst, 2. del
NR. 1 2002 (side 7-20)
Nr. 1/2 2011 (side 9-36)
Nr. 1 2012 (side 25-61)
Angstens udveje

Symptomatisk homeostase i psykoserne


Lytningens metaforik
Kvinden, kønnet og seksualiteten
NR. 1/2 2003 (side 21-36)

NR. 2 1999   (side 7-21)

NR. 1 2010   (side 21-34
Den frygtelige faderfuga
Kognitiv terapi: suggestion og normativitet
Angst og kognitiv terapi: realitetstilpasning og narcisisme
Om fetichisme
Om nogle måder at "stoppe og starte" på i den analytiske behandling
NR. 1/2 2003 (side 147-171)
NR. 1/2 2005 (side153-172)
NR. 1 2002  (side 77-82)
Nr. 1/2 2011 (side 103-112)
En hyldest tilegnet Marguerite Duras, - om Lol V. Steins henrykkelse.
Angsten i signifianternes net
Introduktion til fader-navnene

Freud har lært os
Psykoanalysen kan ikke være i krise
Hvad er en kvinde?
Det lacanianske fænomen
NR. 2 1999 (side 33-38)

NR. 1 2004 (side 7-22)
NR. 1/2 2005 (side9-27)
NR. 1 2006 (side 9-20)
NR. 1 2008 (side 9-18)
NR. 1 2010 (side9-20)
NR. 1 2012 (s. 9-24)
Forhindring og opvågning 
Alienation og separation 

At af-ængste?
Ledende principper for enhver psykoanalytisk akt
Analysanden Lacan
Det numeriske mistrosamfund
NR. 2 2000 (side 18-25)
NR. 1/2 2001 (side 27-54)
NR. 1 2004 (side 23-38)
NR. 1 2006(side 117-123)
Nr. 1/2 2011 (side 69-74)
Nr 1 2015 (side 21-31)
"Jeg kommer lige fra slagteren" -psykoanalytiske Vanskeligheder med paranoia     
Det ubevidste og tolkning
NR. 2 2000  (side 26-37)

Nr. 1/2 2011 (side 129ff)
Det ubevidste og tolkning Nr. 1/2 2011(side 129ff)
Med Lacan i biografen - en diskussion af "det tyrkiske bad"
Traumepolitik
Lyst og nydelse
Er vi mus eller mænd? - Eller hvad adskiller os fra dyrene
Akten og gøren i kuren
NR. 2 1999 (side 85-98)
NR. 1-2 2007
NR. 1/2 2003 (side 129ff)
NR. 1-2 2007
NR. 1/2 2003(side95-108)
Om perversion
Kontekst og begreber
Driften er tale
Refleksioner over det psykosomatiske fænomen
Introduktion til læsning af Jacques Lacans seminaeL´angoisse
Religion, psykoanalyse
En fantasi
Symptom: viden, mening og det reelle
Fortolkningen på vrangen
Retureffekten på den ordinære psykose.
Ord der sårer
Paradokset med viden om sandheden
At læse et symptom
Torino-teorien om skolens subjekt
Mental sundhed og offentlig orden
NR. 1 2000(side 7-25)
NR. 1/2 2001 (side 9-26)
NR. 1/2 2001(side149ff)
NR. 1/2 2003  (side 9-20)
NR. 1/2 2005 (side27-82)
NR. 1 2006 (side 21-50
NR. 1-2 2007
NR. 1 2008 (side 19-26)
NR. 1/2 2009
NR. 1/2 2009
Nr. 1/2 2011 (side 43-48)
Nr. 1/2 2011 (side 49-68)
NR. 1 2012 (side61-73)
Nr. 1/2 2013 (side 9-26)
Nr 1 2015 (side 9-21)
Om psykoanalysen og egenavnet   NR. 1 1999 (side 51-66)
Det sociale selv som gentagen og distanceret gentagelse NR. 1-2 2007
Om de fire diskurser(1): tegn, signifiant og diskurs
Om de fire diskurser(2): tvangsneurose - en dialekt af den hysteriske diskurs 
Om de fire diskurser(3) - om tvangsneurose, hysteri og etik
Overføringen mellem gentagelse og fantasme - om det ubevidste i klinikken
Om sadomasochisme
Kærligheden – en introduktion til
 psykoanalysens (Lacans) opfattelse
Om Lacans forståelse af angsten- en introduktion
Angst og melankoli - Kierkegaard med Lacan
Freuds aktualitet - eller psykoanalysens udfordring
Hvis Freud havde levet i dag
Angst, Symptom og hæmning
Fortolkningen
Fallos, maskerade og ´semblant
Hvordan arbejder psykoanalysen?
Depression og den kapitalistiske diskurs
NR. 1 1999 (side 93-110)
NR. 2 1999 (side 57-70)

NR. 2 2000 (side 38-42)
NR. 1/2 2001 (side 125-147)
NR. 1 2002 (side 21-44)
NR. 1/2 2003 (side 51-68)

NR. 1 2004 (side 39-52)
NR. 1/2 2005 (side111ff)
NR. 1 2006 (side 95-116)
NR. 1-2 2007
NR. 1 2008(side 63-78)
NR. 1/2 2009
NR. 1 2010 (side´43-48)
Nr.1/2 2011(side 83-02)Nr.1/2 2013(side 81-100)
Identitetspolitik eller universalisme NR. 1-2 2007
Drifter, begæring og begær: Kliniske betragtninger over anorexia nervos
Om den lacanianske behandling af psykotikere: historisk baggrund og fremtidsmuligheder
Det ubevidste er kroppen

Nogle historiske forudsætninger for seksualiseringens klinik, 1. del

Hvorledes J. Lacan var inspireret af Søren Abye Kierkegaard og AntonTjekhov
Ligtornenes etik. Heines vitser og deres indflydelse på psykoanalysen

Problemer med den kropslige strukturering i autisme og børnepsykoser
Fortolkningens antinomi og paradokser
Hvad er der sket med det klassiske begreb penismisundelse?
Om analytikerens begær
Psykotiske elementærfænomener og ordinær psykose
NR. 1 1999 (side 9-30)

NR. 1 2000 (side 32-42)

NR. 1/2 2001 (side 55-78)
NR. 1/2 2003 (side 37-50)

NR. 1/2 2005 (side135-144)
NR. 1 2006 (side 51-72)

NR. 1 2008 (side 33-46)

Nr. 1/2 2009
NR. 1 2010 (side 35-42)
Nr. 1/2 2011 (side 75-82)
Nr.1/2 2013(side 27-44)   
Om perversion NR. 1 2002 (side 83-92)  
Psykoanalysens møte med selvmordet Nr. 1/2 2009
Angst og kærlighed NR. 1/2 2005 (side 83-98)
Nydelsen, som den anden tillader
Nogle kliniske aspekter ved masochism
NR. 1/2 2001(side 176ff)
NR. 1 2002 (side 45-56)
Det analytiske ærinde NR. 2 2000 (side 61-65)
Lacan, psykoanalyse og etik - belyst gennem en tolkning af Sofokles`"Antigone"
Platon, Freud og Lacan - psykoanalysen og det etiske
Den analytiske sisyfos - om gentagelsen i analysen

Køn og perversion
Om psykosen og dens behandlingsmæssige muligheder.
Angst
Kroppen, driften og døden
Fortolkningens status i psykoanalysen fra Freud til Lacan
Kvindens begær - mandens død
Psykoanalyse og mening
Det sygelige menneske
En vignet om angst: til taffel hos kongen
NR. 1 1999 (side 31-50)

NR. 1 2000  (side 68-83)
NR. 1/2 2001 (side 79-92)
NR. 1 2002 (side 57-76)
NR. 1/2 2003 (side 109ff)
NR. 1/2 2005 (side99ff)
NR. 1 2008 (side 47-62)
Nr. 1/2 2009
NR. 1 2010 (side 65-80)
Nr. 1/2 2011 (side113ff)
Nr.1/2 2013(side 123ff)
Nr 1 2015 (side 103-110)
Ridderen, som sagde ”Nie”
Hæmning, symptom og angst hos en psykotisk
NR. 1/2 2003(side 139ff)
NR. 1/2 2005 (side145ff)