Tidsskriftet Drift       

 
links |

kontakt

| artikelindeks | artikeluddrag |

Forside

| priser og bestilling |

alle udgivelser

Særtilbud
KLIK HER

 

 DRIFT
Tidsskrift for psykoanalyse

 

OM TIDSSKRIFTET DRIFT

Ideen til tidsskriftet DRIFT udspringer af et ønske om at skabe en dialog om den freudske psykoanalyse, og især psykoanalysen som den udformedes hos Jacques Lacan. For at opnå dette formål, bringer vi i tidsskriftet DRIFT  en række debatskabende artikler om kliniske og behandlingsetiske spørgsmål. Desuden bringer vi i DRIFT  en række oversættelser af artikler af og om Lacan, som ikke tidligere er blevet bragt på dansk.
   Tidsskriftet DRIFT har intet dogmatisk ståsted, men ønsker at placere sig i en form for drift inden for et bredt felt af terapier, psykoanalytiske behandlingsformer, kliniske sammenhænge og teoretiske reflektioner herover. Dette dog stadig ud fra en   insisteren på, at den freudske psykoanalyse, og den læsning Jacques Lacan laver af Freud, er en uomgængelig hjørnesten, hvis man ønsker at arbejde med kliniske spørgsmål, og hvis man ønsker at reflektere over den menneskelige væren og eksistens, som den udformer sig i det nye årtusinde.
   Tidsskriftet har en peer-review procedure.

HVEM ER REDAKTIONEN

Tidsskriftet DRIFTs faste redaktion udgøres af René Rasmussen og Tommy Thambour. Udgiver er foreningen tidsskriftet DRIFT, og DRIFT trykkes hos Einars Prent. Alle forslag til artikler skal sendes til redaktionen og behandles af denne. Også bøger, som ønskes anmeldt i tidsskriftet DRIFT, sendes til redaktionen på addressen:

DRIFT
Tommy Thambour
Randbølvej 16
2720 Vanløse
tlf.: 38793086
thambour@post.tele.dk

HVORDAN FINANSIERES DRIFT

DRIFT finansieres af indtægter ved abonnementer og løssalg. Desuden modtager tidsskriftet DRIFT støtte fra Kulturministeriets tidsskriftsstøtteudvalg.